Tłumaczenia pisemne poświadczone
(przysięgłe)

Dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego

akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa, dowody tożsamości, itp.

Dokumenty z zakresu prawa pracy

umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy, itp.

Dokumenty sądowe i policyjne

wyroki, wezwania, nakazy, zaświadczenia o niekaralności, itp.

Dokumenty handlowe


umowy, statuty i akty założycielskie spółek, odpisy z rejestrów handlowych i rejestrów przedsiębiorców, itp.

Akty notarialne


akty notarialne, pełnomocnictwa, testamenty, oświadczenia, umowy, itp.

Dokumenty samochodowe


prawa jazdy, dowody rejestracyjne, polisy ubezpieczeniowe, itp.

dokumenty księgowe, podatkowe

zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS, rozliczenia, bilanse, sprawozdania finansowe, zeznania podatkowe, itp.

dokumenty szkolne


świadectwa szkolne, dyplomy, certyfikaty, itp.

dokumenty medyczne


wypisy ze szpitala, zwolnienia lekarskie, itp.

Tłumaczenia pisemne zwykłe

Tłumaczymy wszystkie dokumenty i pisma (prawne, medyczne, biznesowe czy osobiste) nie wymagające tłumaczeń poświadczonych (przysięgłych)

Tłumaczenia ustne

(symultaniczne, konsekutywne)

tłumaczenia ustne podczas rozpraw sądowych, przesłuchań na policji i w biurze emigracyjnym a także czynności w Urzędzie Stanu Cywilnego i u notariusza

tłumaczenia konferencji, spotkań i rozmów biznesowych

Zobacz szczegóły
0
tłumaczeń zwykłych
0
tłumaczeń przysięgłych
0
tłumaczeń ustnych
0
przetłumaczonych stron
Kancelaria

Liasidis Bros Court
Souliou 2 Office Suite 201
8027 Paphos

Telefon

z Cypru:
(+357) 96 787 345
z Polski
(+48) 603 791 353

© 2018 Nowak Concultancy Services – Wszystkie prawa zastrzeżone | Wykonanie strony cypr24.net