Dokumenty przetłumaczone przez PIO na Cyprze nie są honorowane w Polsce!

Tłumacz przysięgły? Na Cyprze nie ma takiej instytucji!

Udało nam się dotrzeć do raportu polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 27 lutego 2015 roku, w którym stwierdzono:

Na terytorium Republiki Cypryjskiej nie ma instytucji tłumacza przysięgłego w rozumieniu polskich przepisów.

I tu szok. No bo przecież sami doskonale wiecie, że tłumaczeniami na wyspie (i to we wszystkich językach świata) zajmuje się Press Information Office, które ma zresztą swoje biura we wszystkich miastach na Cyprze. Po dalszej analizie raportu czytamy w nim:

Tłumaczenia dokonywane są w PIO (Press Information Office) a dokumenty tam tłumaczone są dopuszczane do obrotu prawnego na terytorium Republiki Cypryjskiej. Aby być „tłumaczem” w ww. biurze wystarczy ukończenie studiów pierwszego stopnia – licencjat.
„Tłumacz” zatrudniony w takim biurze nie potrzebuje legitymować się żadnym dodatkowym egzaminem ani uprawnieniami.

Przedyskutowaliśmy sprawę z kilkoma tłumaczami przysięgłymi w Polsce. Okazuje się, że tłumaczenia dokonywane przez Press Information Office nie są honorowane w Polsce. Na Cyprze nie istnieje coś takiego jak instytucja tłumacza przysięgłego, nie jest prowadzona lista takowych osób (w Polsce jest ona ogólnodostępna w internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – zobaczcie tutaj). Jak poinformowały nas znające temat osoby taka lista jest dopiero tworzona, ale znając cypryjskie realia nie wiadomo kiedy powstanie.

Szokujące w raporcie jest także kolejne stwierdzenie:

W toku dotychczasowej praktyki z dokumentami tłumaczonymi przez PIO nasuwa się jedno, główne spostrzeżenie: w bardzo wielu przypadkach dokonywane tłumaczenia są niestaranne, zawierają liczne błędy gramatyczne i stylistyczne. PIO nie przykłada należytej staranności do poprawności dokonywanych tłumaczeń. W ocenie urzędu konsularnego dokumenty tłumaczone przez PIO w żaden sposób nie powinny być traktowane na równi z tłumaczeniami dokonywanymi np. przez polskich tłumaczy przysięgłych.

Okazuje się więc, że polskie MSW zaleca wszystkim instytucjom w Polsce, aby te nie korzystały z dokumentów, które zostały przetłumaczone przez PIO. W myśl polskiego prawa dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Nie możecie się więc posługiwać w Polsce dokumentami, które zostały przetłumaczone na Cyprze – jak napisaliśmy wyżej nie ma takich osób na Cyprze.

Jeżeli nie chcecie więc podwójnie płacić za tłumacza – lepiej skorzystajcie z tych, którzy posługują się okrągłymi pieczęciami z numerem licencji (podobne do naszej grafiki).

Pełny raport o którym piszemy możecie zobaczyć tutaj. Wymienione w nim są wszystkie kraje, nie tylko Cypr.

Tekst został opublikowany na www.cypr24.eu