Yellow slip

przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się w rezydenturę na Cyprze (Yellow Slip), pomoc podczas wizyty w biurze emigracyjnym

0%
załatwionych spraw
Obywatelstwo Republiki cypryjskiej

przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się w obywatelstwo cypryjskie (paszport, dowód osobisty), pomoc podczas rozmowy z urzędnikami państwowymi

0%
przyjętych dokumentów
Obywatelstwo i rezydentura w Polsce

przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się w obywatelstwo polskie (paszport, dowód osobisty), pomoc i tłumaczenie podczas wizyty w Ambasadzie

0%
załatwionych spraw
Wypełnianie formularzy ubezpieczeniowych i podatkowych

wypełnienie formularzy w języku angielskim lub języku greckim dotyczących ubezpieczenia społecznego, świadczeń socjalnych, podatku dochodowego, itp.

0%
załatwionych spraw
Ubezpieczenie zdrowotne

przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania karty medycznej Narodowego Funduszu Zdrowia na Cyprze obowiązującej na Cyprze a także cypryjskiej karty EKUZ obowiązującej we wszystkich krajach Unii Europejskiej

0%
załatwionych spraw
Nieruchomości

zakup nieruchomości na Cyprze, przeniesienie tytułu własności nieruchomości na Cyprze, przygotowanie dokumentacji do opłacenia podatku od nieruchomości posiadanych na Cyprze

0%
załatwionych spraw
Motoryzacja

wymiana polskiego prawa jazdy na cypryjskie prawo jazdy, uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy na Cyprze, przeniesienie tytułu własności pojazdu, przygotowanie dokumentacji do opłacenia podatku drogowego na Cyprze

0%
załatwionych spraw
0
rezydencji
0
praw jazdy
0
dokumentów
0
formularzy