• Ceny na wybrane usługi ustalane są indywidualnie na podstawie zakresu usługi
  • Ceny tłumaczeń ustnych nie obejmują dodatkowych kosztów podróży, zakwaterowania i diet
  • Cena tłumaczenia nie obejmuje kosztów przesyłki pocztowej i kurierskiej
  • w celu dokonania darmowej wyceny tłumaczenia oraz terminu realizacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią. Wycenę można otrzymać mailowo lub telefonicznie po przesłaniu dokumentów do tłumaczenia zapisanych w pliku Word, Excel, PDF, jpg lub Power Point.
  • dokumenty dostarczyć można osobiście, w formie elektronicznej, pocztą tradycyjną lub kurierską.
  • Realizacja tłumaczenia zwykłego: zlecenie można przesłać na adres e-mail. Tłumaczenie zostanie przesłane pod wskazany adres e-mail
  • Realizacja tłumaczenia poświadczonego (tzw. przysięgłego): zlecenie można przesłać w postaci skanu na adres e-mail w celu dokonania wyceny i ustalenia terminu realizacji zlecenia. Oryginały dokumentów należy okazać podczas odbioru tłumaczenia lub też przesłać je pocztą kurierską na adres Kancelarii Oryginały dokumentów wraz z tłumaczeniem zostaną odesłane pocztą kurierską na wskazany adres.
  • wszystkie dokumenty są tłumaczone standardowo w ciągu 2 dni roboczych
  • tłumaczenie ekspresowe wykonywane jest w dniu jego zlecenia, maksymalnie w ciągu 24 godzin

Przy większych zamówieniach i dla stałych Klientów możliwe są rabaty.

Sposoby płatności: gotówka, przedpłata (na podstawie faktury pro-forma).

Na zlecenia udzielane drogą mailową pobierana jest przedpłata